Kijken naar mogelijkheden

 

Welkom op de site van
Verreijdt Coaching

Ieder mens heeft alles in zich om goed te kunnen functioneren.
Toch kan je het gevoel hebben uit balans te zijn.
Je kunt bijvoorbeeld te veel gaan denken en te weinig voelen, maar ook te veel voelen en te weinig de rem van het denken gebruiken. Teveel denken (meestal worden onze gedachten dan voor een groot deel negatief) of teveel voelen (het gevoel hebben overspoeld te raken) heeft effect op ons zenuwstelsel. Dit uit zich dan bijvoorbeeld door spanning in ons lichaam, maag,-en darmklachten of pijn in schouders en nek.

Burn-out klachten, stress en paniek ervaren of je gedeprimeerd voelen kan hier het gevolg van zijn. Ook minder goed slapen komt veel voor.

Om een leven te leven waarbij je je potentieel zo goed mogelijk gebruikt is het van belang dat er een afwisseling is in de activatie van je stress (sympathisch) en je rust zenuwstelsel (parasympathisch).

Je kunt dit vergelijken met de rem en de gaspedaal.

Met bijna veertig jaar ervaring in de gezondheidszorg heb ik veel meegemaakt en gezien wat mensen raakt, beweegt, maar ook uit hun kracht haalt.
Ik ga met jou op zoek naar wat je nodig hebt om meer te remmen of juist om meer gas te geven.

Hierbij leg ik de focus op je kwaliteiten die er al, soms verborgen, zijn.

We gaan lopen in het bos of op een andere plaats die voor jou goed voelt. We kunnen het wandelen afwisselen met sessies met paarden.

Voelen en ervaren in combinatie met je gevoelens uiten en dingen bespreekbaar maken werkt heel krachtig. Paarden geven mooie feedback op hoe je op hen overkomt en zijn erg behulpzaam in een veranderingstraject.

Visie

We hebben alles in ons om goed te kunnen functioneren.
Om wat voor reden dan ook kunnen we uit balans raken en niet meer zo goed weten wat te doen om onze potentie te gebruiken.
Ik geloof in de kracht van de natuur en de inzet van paarden om te helpen weer meer in ontspanning te komen. Vanuit ontspanning is het gemakkelijker stappen vooruit te zetten.
Mijn missie is mensen met deze kracht te verbinden.

 

 

 

VERREIJDT COACHING

Er is altijd hoop op beter

Focus op mogelijkheden in plaats van problemen

Positief en toekomstgericht

In korte tijd effectief

Ook humor tijdens sessies

Veel mensen vertellen mij het gevoel te hebben constant op de vlucht te zijn voor die tijger uit het oerwoud. Of de neiging te hebben te willen vechten of vluchten. Dat ze zich opgejaagd en gestrest voelen. Dat ze snel lopen, snel fietsen, het gevoel hebben altijd te weinig tijd te hebben. Of juist moeite hebben met in actie komen omdat de berg van to do dingen niet te overzien is. Op die momenten is je sympathisch (stress) zenuwstelsel geactiveerd.

Daar waar we stress ervaren denken we eerder in problemen dan in oplossingen. Ook kunnen we, als die ‘gevaarstand’ lang bestaat, fysieke klachten krijgen.  Ons zenuwstelsel is van oudsher bedoeld om te knallen als er gevaar is en vervolgens uren te kunnen herstellen als het gevaar geweken is. Als er te weinig herstelmomenten zijn (de sypathicus teveel geactiveerd is) raakt het systeem ‘oververhit’ met allerlei klachten tot gevolg.

Door stress kan je blokkeren, niet meer doet wat je wilt doen. De eerste stap niet zetten. Snel boos of gedeprimeerd raken. Misschien wel last hebben van angst,-of paniekaanvallen. Moeite hebben te ontspannen en ‘aan’ blijven staan waardoor slapen moeilijker wordt. Onze kritische stemmen dragen niet bij om lekkerder in ons vel te zitten. Herken je het dat je tegen anderen aardiger praat dan tegen jezelf?

De meest gangbare manier om grip te houden op het leven is via het verstand: controle houden, doelen stellen, praten en analyseren, al dan niet met een therapeut. Dat is natuurlijk prima. Wat ik vaak meemaak is dat mensen niet meer kunnen stoppen met denken en mede daardoor steeds meer stress gaan ervaren. Door manieren te vinden om te ontspannen en hiermee parasympathicus (het pret of rust zenuwstelsel) te activeren lukt het stapjes in de gewenste richting te zetten.

Het is hierbij nodig je focus te verplaatsen. Van aandacht besteden aan wat niet werkt naar dat wat wel werkt en je wel goed doet en wat je ontspant. Vaak zijn we vergeten dat die kant er ook nog is en zien we alleen nog maar waar we niet tevreden over zijn en last van hebben. En dat is ook logisch want zo staat je brein ingesteld, daarover zal ik je van alles uitleggen en laten ervaren.


Om bij jou die ontspanning in gang te zetten maak ik gebruik van veel verschillende theorieën, technieken en modellen die ik tijdens mijn opleidingen heb geleerd. Voorbeelden hiervan zijn; NLP, oplossingsgericht werken, systemisch werk, lichaamswerk, traumawerk, kwantum fysica, mindfulness, voice dialogue, gestaltpsychologie, voedings,-en leefstijlgeneeskunde en hart coherentie. Ik geloof in een holistische werkwijze waarbij ik je dagelijks leven meeneem. Zo besteed ik ook aandacht aan voeding, slapen, hobby’s en werk/studie. Vaak is er op verschillend gebied winst te behalen waardoor het effect steeds groter wordt.

Als we samen werken leg ik van alles aan je uit en soms teken ik daarbij wat de bedoeling is. Dit kan je gebruiken als geheugensteuntje voor na onze sessies.

Ik luister en stem af met jou wat jij nodig hebt om verandering voor elkaar te krijgen.

Met jou ga ik op zoek naar de kracht die in je zit, ook al ben je zelf misschien het vertrouwen kwijt dat je die hebt.
Ik werk vanuit het hier en nu en gericht op meer ontspanning in de toekomst.
Ik geloof erin dat als we veel stress ervaren het belangrijk is eerst iets te doen aan meer ontspanning van lijf en hoofd en daarna te kijken wat er verder nodig is om op de goede weg te komen.

Tijdens mijn andere werk als praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg huisartsen (POH GGZ) begeleid ik wekelijks veel mensen en merk ik dat bovenstaande manier van werken effect heeft. Het buiten zijn in de natuur en de inzet van paarden versterkt dat effect nog extra.

Tijdens het wandelen kunnen we praten en ervaren, tijdens de sessies met de paarden staat het ervaren nog meer op de voorgrond.
Vanuit de wandelcoaching, het ervaren en beleven kan een enorme verandering ontstaan!

 

Wat doe ik niet?

Ik ga niet met je kijken waarom er van alles niet werkt.  Ik ga niet denken vanuit de problemen. Wel vanuit de mogelijkheden en kansen.

Ik ga ook niet wroeten in je verleden.

Ik geloof erin dat we eerst iets moeten doen met ontspanning van het zenuwstelsel voordat er stappen vooruit gezet kunnen worden.

Ik kijk met je hoe je verder wil, waar je blij van wordt en ga met je na hoe je zou weten dat je (weer) op de goede weg zit.

 

Optimaal presteren

Natuur en paarden zijn behulpzaam bij het hervinden van onze balans.

In de natuur zijn helpt met tot rust komen en helpt ook om even met wat meer afstand ons leven te beschouwen. Veel mensen zijn het kwijt zich met deze oerbron te verbinden. Lopen in de natuur kan ondersteuning bieden op het pad van verandering en helpen om meer balans te ervaren.

Door letterlijk te beleven, je zintuigen (weer) aan te zetten kan je je beter afstemmen op je gevoel en je lijf.

Paarden geven, door hun sensitieve aard, prachtige feedback op hoe we ons gedragen en op hoe we over komen. Een paard reageert op ons gedrag en ook of dat gedrag overeenkomstig is met ons gevoel. Heb je moeite met grenzen stellen of met loslaten? Het paard zal je haarfijn laten ervaren wat het verschil is met in je hoofd zitten en bij jezelf zijn en in je kracht staan. Een sessie met paarden kan bijdragen aan meer zelfinzicht en ontspanning.

In contact met het paard en door de feedback die je krijgt kan je oefenen met ander gedrag. Het paard zal je direct laten weten wat hij hiervan vindt. Dit levert jou een krachtige ervaring op die je kunt meenemen in je dagelijkse leven en die je ondersteunt als je dingen anders wilt gaan doen.

Tijdens de sessie met de paarden praten we weinig en zal beleven en ervaren op de voorgrond staan.

Bij wandelen in het bos, om je heen kijkend, samen soms stil staan, kan je ervaren hoe het is te vertragen en in het moment te zijn. Dat geeft ruimte en rust in je hoofd en lijf. Daardoor komen oplossingen weer gemakkelijker in je op en lukt het beter een stap vooruit te zetten.

 

Sessies

Een coachsessie duurt uiterlijk anderhalf uur.
Gemiddeld zit tussen de sessies een tijd van twee weken tot een maand.
Je kunt boeken voor sessies los in de natuur of met de paarden. We kunnen ook een afwisseling maken van natuur,- en paardencoaching.
We lopen in het Amsterdamse bos of op andere plaatsen buiten.
Daarnaast coach ik met paarden op verschillende plekken rond Amstelveen.

 

Afspraken maken

Het plannen van afspraken kan alle op dagen behalve dinsdag.
Het afzeggen van een afspraak kan tot 24 uur van te voren. Als de afzegging later plaats vindt, zal ik je een rekening sturen vanwege de tijd die ik vrijgehouden heb.

 

 

Zonder verwijzing en wachtlijst voor particulier

Spreekt mijn manier van werken je aan? Of heb je vragen over mijn coaching en hoe lopen in de natuur of een sessie met paarden jou van dienst kunnen zijn? Je kunt me mailen of bellen om te onderzoeken wat ik voor jou kan betekenen. Als particulier kun je zonder een verwijzing en wachtlijst meestal op korte termijn in de praktijk terecht.

 Ik hou natuurlijk rekening met de RIVM richtlijnen.

Optimaal presteren

Wie ben ik?

Monique Verreijdt

Facebook
Linkedin
Instagram


Ervaring 

Met bijna 40 jaar ervaring in de gezondheidszorg heb ik veel meegemaakt en gezien wat mensen raakt, beweegt, maar ook uit hun kracht haalt. Als hoofd van een gespecialiseerde opleiding, als coördinator patiëntenvoorlichting in een kinderziekenhuis, als voorlichter/docent/trainer/leidinggevende, maar ook als jeugd,-en praktijkverpleegkundige en coach heb ik veel ervaring opgedaan in de begeleiding en coaching van volwassenen en kinderen. Naast het coachen in mijn eigen praktijk werk ik als praktijkondersteuner in de geestelijke gezondheidszorg bij huisartsen in Amsterdam en Uithoorn.

Motivatie en passie

Mijn hele beroepsmatige leven ben ik op zoek naar wat mensen geestelijk (en lichamelijk) in beweging brengt. Hoe ik kan bijdragen aan hun groei en verandering waarbij ze gebruik maken van hun mogelijkheden. Dat heb ik uitgedragen aan verschillende groepen mensen, van patiënten tot professionals. Met de coaching zie ik ook weer dat het werkelijk kan lukken de volwassenen en kinderen die daarvoor open staan te laten bewegen en groeien.

Een burn-out lang geleden heeft me veel inzichten gegeven. Ik was het contact met mijn lichaam en wat dat me vertelde kwijt geraakt. Was niet in staat het fluisteren te horen wat het ongetwijfeld gedaan heeft. Tot mijn lichaam ging schreeuwen en ik wel moest luisteren.

Ik ben erachter gekomen dat ik een sensitief zenuwstelsel heb en het voor mij van belang is daar goed voor te zorgen. Om te ontprikkelen, op te laden en te ontspannen. De burn-out periode heeft me veel opgeleverd.

Inmiddels kan ik het ‘gefluister’ horen en daarnaar luisteren. Hierdoor kan ik, en heus dat is soms ook nog echt wel zoeken, steeds weer in ontspannen staat komen.

Ook andere gebeurtenissen in mijn leven, zoals het omgaan met een scheiding, nodigden me keer op keer uit om mijn gereedschapskist uit te breiden, meer instrumenten te verwerven en in te zetten om steeds weer terug te keren naar mijn ‘basis’.

Natuur en het omgaan met dieren zijn voor mij al lang grote hulpbronnen die me helpen in balans te blijven of weer te komen.

Paarden kwamen via mijn dromen weer in mijn leven en met de opleiding Equine Assisted coaching zijn voor mij veel puzzelstukjes op hun plaats gekomen.

Ik wil graag ook jou hier de kracht van laten ervaren. Daarnaast kan ik je kennis laten maken met veel andere tools die kunnen bijdragen aan jouw groei en ontwikkeling.

 

Diploma’s

  • A verpleegkundige, Big geregistreerd met nr 89015611530
  • Post HBO-voorlichting in de Gezondheidszorg, Hogeschool Rotterdam
  • Post HBO Jeugdgezondheidszorg, Hogeschool Leiden
  • Post-HBO opleiding in de begeleiding van vrouwen met hormonale klachten, Care for Women, Amersfoort
  • Opleiding ADHD coach, ADHD centrum Nederland, Delft
  • Opleiding lichaamswerk, Eerste verdieping, Delft
  • Opleiding Triagist, Huisartsenpost Amstelland, Amstelveen
  • Post HBO opleiding Equine Assisted coaching, een door de NOBCO erkende opleiding, Pijnacker
  • Veel cursussen/trainingen op het gebied van oplossingsgericht werken, leidinggeven, trainen/doceren, hoog sensitiviteit, hartcoherentie, lichaams,-en traumawerk, burn-out.

Ik ben nog dagelijks bezig met scholing en verdieping van mijn kennis en vaardigheden.

Coachen in het bos

Aanbod

Een hoogsensitief zenuwstelsel (HSP) en toch in je kracht staan

HSP

Merk je dat je regelmatig van dezelfde dingen ontregelt? Heb je last van prikkels? Of misschien wel van de gemoedstoestand van anderen? Ben je na een dag werken te moe om nog iets anders te doen? Of vermijd je groepen mensen omdat je merkt dat dat je veel energie kost? Leg je de lat te hoog? Ben je op zoek naar waar je ook al weer vrolijk van wordt? Wil je net wat meer in balans zijn? Weer voelen hoe lekker het kan zijn om ontspannen en rustig te zijn?

Ben je met name hard aan het werk of de studie en gun jezelf je geen tijd meer voor de dingen waar je vroeger blij van werd? Zorg je voor anderen beter dan voor jezelf?

Herken je jezelf in bovenstaande vragen?

Wil je een stap maken om het anders te doen? Je gedrag veranderen?  Weer rust en balans ervaren?

Vaak stellen we onze doelen te hoog en dat staat veranderen in de weg. Ook zijn we regelmatig meer gericht op de dingen die moeten in plaats van op dat wat ons helpt te ontspannen en op te laden. Zitten we in ons hoofd en zijn hard aan het denken over wat we niet goed doen.

Ik kan me je meedenken hoe je met kleine stappen tot grote veranderingen kunt komen. Ik zal je ook laten ervaren hoe het is om rust te voelen en dat geeft je inzicht in wat je kunt doen om meer bij jezelf te blijven en gemakkelijker op te laden.

Voor wie

Ongeveer 1 op de 5 mensen heeft een zenuwstelsel dat prikkels die in de hersenen binnenkomen diepgaander verwerkt (hoog sensitiviteit). Dit kan een enorme kracht en kwaliteit zijn als we ervoor zorgen dat ons zenuwstelsel ook genoeg ontprikkelt en we onze accu steeds weer opladen. Ik merk in mijn praktijk dat veel mensen zich nog niet bewust zijn van het feit ze een hoog sensitief zenuwstelsel hebben. Dat kan problemen geven in het dagelijks leven en bijdragen aan het ontstaan van burn-out klachten, paniekaanvallen, slaapproblemen en een gedeprimeerd gemoed.

Aanbod

Coachsessies op maat gemaakt. Ik zet hierbij ook de natuur en paarden in om mijn coaching te ondersteunen.

 

Burn out

Steeds meer mensen hebben last van burn-out klachten.

Veel mensen willen alles perfect doen, stellen hoge eisen aan zichzelf, zeggen zo min mogelijk nee. Ze staan vaak op scherp, nemen weinig tijd voor zichzelf en zijn goed in het voor anderen zorgen. Gaan over hun grenzen en voelen soms überhaupt niet dat ze grenzen hebben. Dit kan leiden tot klachten van grote vermoeidheid, slecht slapen, het gevoel het niet meer goed aan te kunnen. Een hoogsensitief zenuwstelsel (HSP, 1 op de 5 mensen heeft dit) kan, als we ons hiervan niet bewust zijn, bijdragen aan een burn-out.

Als jij wilt onderzoeken wat je kunt veranderen om meer in de ‘ruststand’ te komen, dan ben je van harte welkom.

Hormonen

Na het 40e jaar verandert de balans in de vrouwelijke hormonen. Veel vrouwen geven aan dat het in die fase moeilijker wordt de ballen in de lucht te houden. Vaak kunnen ze niet aangeven wat er nu precies zo anders is geworden in hun leven, maar het lukt gewoon niet meer. De rek is eruit. Vrouwen vragen regelmatig aan me: “ben ik nu overspannen?”

Herken je je in bovenstaande dan kan je, naast  coaching, veel winst behalen in veranderingen op gebied van leefstijl en voeding.

Ik heb ruime kennis en ervaring op het gebied van de vrouwelijke hormonen.

 Met een combinatie van coaching, leefstijl en voedingsadvies help ik je de balans weer hervinden en sterker verder gaan. Ook kunnen we lopen in het bos of een sessie doen met de paarden.

Voor wie: 

Voor iedereen met of zonder burn-out klachten. De coaching kan ook ingezet worden ter preventie van klachten en om meer in balans komen en te blijven.

Aanbod: 

Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie tussen de 3 (bij preventie) en de 10 sessies.

Je kunt bij je werkgever aanvragen of hij wil bijdragen aan de coaching. Daarnaast zijn er werkgevers die een bepaald bedrag per jaar beschikbaar stellen voor persoonlijke ontwikkeling.

 

Meer optimaal functioneren?

Optimaal presteren

Vaak hoor ik van mensen de verzuchting: “kon ik maar stoppen met denken”, of, “ik merk dat ik alles onder controle wil houden en dat dat steeds meer wordt. Mijn omgeving krijgt daar ook moeite mee”.

Of de manager van het bedrijf: “ik ben de mensen en processen aan het sturen, maar is dat nu alles in het leven. Mijn werk kost me veel tijd en energie en ik weet eigenlijk niet meer zo goed waar nu mijn passie en inspiratie liggen”.

Voor wie:

Voor iedereen die goed is in denken, plannen en controle houden. En voor iedereen die heel goed is in voelen en het idee heeft dat kwaliteiten als plannen, controle houden en de rem van het denken wel wat meer aanwezig mogen zijn.

Herken je je hierin? Wil je je de uitdaging aan gaan?  Ontdekken hoe je je beste zelf kunt zijn?

Mijn manier van coachen is bijzonder effectief  en laat je ervaren wat het oplevert meer gebruik te maken van je aanwezige potentie en mogelijkheden. Naast praten zet ik ook de natuur en paarden in om nog meer effect te hebben.

Aanbod:  

Het aantal coachsessies wordt afgestemd op je persoonlijke behoefte.

Ervaringen

Verbazingwekkend hoe je lichaam je vertelt hoe het echt met je gaat. Heel bijzonder hoe Monique mij dat heeft laten zien en zelf heeft laten ervaren toen mijn hoofd even een bol wol leek. Hoe we samen hebben gezocht naar symbolen die staan voor mijn gevoel, ze hebben gevonden en hoe je daarmee aan de slag kunt als je even niet mee precies weet hoe. En daarbij: Monique is ook nog eens een heerlijk mens! Geïnteresseerd, lief én met humor. Fijn!

Irene

Monique heeft de afgelopen 2 weken aan mijn groep 8 een aantal mindfulness lessen gegeven. De kinderen gaven al een paar keer aan gestresst te zijn voor toetsen. Via via kwam ik bij Monique terecht en wat een treffer! De leerlingen ervoeren dit als zeer prettig. De lessen waren vlak voor de cito-toetsen. Het is een best onrustig groepje, dus voor hen kon dit best wat opleveren en dat deed het. De kinderen leerden veel en vroegen elke dag of de anti-stress juf weer kwam! Deze lessen hoeven wat mij betreft ook niet alleen voor de cito-toetsen; het geeft ze handvatten om rustig te kunnen zijn wanneer er veel gedoe is.
Monique, je hebt veel voor de kinderen mogen betekenen, mijn dank! De kinderen schrijven zelf wat hen het meeste is bijgebleven.

Linda

Direct toen ik bij Monique binnen kwam voelde ik mij op mijn gemak en viel mij haar humor op.
Ik kwam bij Monique op een moment dat ik nog wat duwtjes in de goede richting nodig had en die heeft ze mij gegeven.
Door haar haar manier van behandelen kreeg ik heel snel allerlei inzichten over mijzelf en mijn gedrag ten opzichten van bepaalde situaties. Omdat ik die inzichten zelf kreeg van binnenuit en niet als hapklare brokken kreeg aangereikt had ik er feeling mee en kon ik er ook snel naar handelen.
Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen in wat ik misschien zelf al wist maar nog niet kon aanvaarden. Ik vertrouw nu op mijn eigen inzichten.
Het omzetten van moeilijke emoties in positieve symbolen vond ik heel makkelijk, het is eigenlijk zo logisch.
Natuurlijk is het in de dagelijkse praktijk brengen niet altijd even gemakkelijk, maar toch pak ik mijn symbool er regelmatig even bij. Ook al lukt het nu even niet, dan toch zeker later wel.
Ik zit op mijn heuvel, soms rol ik er af.
Ik sta op en klim weer omhoog,
mijn heuvel is mijn plek.

Marieke

Het is fijn om met Monique te praten. Ik vind het leuk en ook handig. Monique heeft me geholpen in de tijd dat het op school even moeilijk was met leren en concentreren..

Rosalie (14)

“Verrassend”
Ik had nog niet eerder met paardencoaching kennis gemaakt en wilde blanco erin gaan.
Ondanks groei in het leven en het dealen met mijn verleden blijft het altijd weer een uitdaging om in balans te blijven en niet in oude patronen te vervallen.
Als geboren “pleaser” stelde ik mijn hulpvraag samen om weer beter ruimte voor mijzelf te nemen.
Als kind kon en deed ik dit niet met als gevolg dat ik bleef pleasen en zelfs in mijn volwassen leven mijn grenzen liet overschrijden. Met als gevolg dat je uitgeput en leeg achter blijft. Door aan dit kindsdeel te werken ben ik als volwassen ik gaan groeien. Benieuwd wat een sessie met paarden mij kan brengen.
Ik nam een plaatsje in, in het weiland. Binnen een paar minuten kwam het paardje op mij af en stond heel dicht tegen mij aan. Dit gevoel van erkenning en warmte wilde ik niet verliezen. Echter om mijzelf niet te verliezen deed ik een paar passen opzij om aan te geven ik heb wat ruimte nodig. Mijn kleine ik voelde zich stoer en krachtig. Echter het paardje draaide zich om en liep van mij weg! Het krachtige stoere gevoel maakte plaats voor angst en verdriet. Zie je wel, als ik ruimte vraag nemen ze afscheid van mij. Na een 15 meter draaide het paardje zich om en keek heel tevreden naar mij. Angst en verdriet maakte plaats voor een soort euforie. Het paardje zei nl. Je hebt mij niet nodig, je kan en doet het heel goed. Ik ben er als jij mij nodig hebt, maar vertrouw op jezelf.
Een prachtige bevestiging van hoe ik mijn kleine ik heb mogen leren kennen en waarderen. Zij is een waardevol onderdeel van mij.
Monique, dank je wel voor deze prachtige sessie en je fijne en rustgevende begeleiding.

Hilde

Ik had al hoge verwachtingen en die zijn toch nog overtroffen! Superbijzondere ervaring, door de paarden maar zeker ook door hoe Monique het deed.
De rust en de openheid van de hele situatie, de uitnodiging om helemaal in het nu te zijn, niets moet en alles kan, dat ik echt zelf bepaalde wanneer een activiteit ‘klaar’ was en wat daarna kwam, de helderheid van de inzichten (echt ‘in your face’ met die beestjes) en hoe die inzichten tot stand kwamen in de tussentijdse uitwisselingen met Monique, de vrijheid die ik ervoer om mezelf te zijn en alles op mijn eigen manier te verwerken en te doen (bijvoorbeeld de optie om even in stilte te zijn om dingen te kunnen laten landen). Ik voelde me echt veilig en vrij, en open voor ervaringen die ook confronterend konden zijn of raakten aan kwetsbare stukken.
Ik vond dit echt een heel goede coaching. Het ging zo natuurlijk en vloeiend en vanzelf. Er is geen moment geweest dat het uit synchroniteit raakte en ik me gewaar werd dat ik ‘met een coaching bezig was’. Ik werd 100% aan het denken gezet.
Ik vond dit echt een heel fijne en veilige manier om gespiegeld te worden, en superkrachtig om van te leren. Dingen die ik al wist (in theorie) heb ik aan den lijve kunnen ondervinden, zonder de ruis die ondanks alles ontstaat in sessies met mensen, omdat dat nu eenmaal mensen zijn. En het kon nooit echt zwaarmoedig worden, omdat we buiten in een veld met grappige paardjes stonden, die of lekker zelf in de weer waren of aan onze laarzen kwamen knagen. En Monique deed het gewoon zo heerlijk rustig en geaard, ik voelde me echt in goede handen.

Brigitte

Contact

-

15 + 14 =