Contact met verwijzers en andere hulpverleners

Bij uitdrukkelijke toestemming van de cliënt stel ik het op prijs om met andere betrokken hulpverleners of verwijzers af te stemmen. Ik wil graag een aanvulling bieden op,- en een versterking zijn van de reeds geleverde, of nog te leveren zorg.
Zo mogelijk kan ik met mijn coaching aansluiten bij thema’s die tijdens gesprekken met andere hulpverleners aan de orde gekomen zijn.

Graag maak ik een persoonlijke afspraak om bij u langs te komen en kennis te maken. Ik kan dan mijn manier van werken nader toelichten. Ook bestaat de mogelijkheid tot het doen van een voorbeeld sessie of kan ik aanwezig zijn tijdens een gesprek van u met de cliënt/patiënt.