De groep met de diagnose ADHD of ADD groeit in rap tempo. Volgens critici wordt de diagnose in veel gevallen te snel gesteld. Of deze kritiek nu terecht is of niet, feit is dat veel volwassenen en kinderen worstelen met verwerken van de hoeveelheid prikkels die ze iedere dag moeten verwerken. 

ADHD-medicatie, neurofeed back, visolie of wat dan ook: alles wat je helpt en waar je in gelooft: doe het.

 

Succesvol functioneren

Ik ga ervan uit dat ook mensen met ADHD en ADD  alles in zich hebben om, net als andere mensen, succesvol te kunnen functioneren. Ik ga met je de uitdaging aan om te kijken wat er allemaal mogelijk is als je anders naar AD(H)D gaat kijken.

Er zijn veel redenen en achtergronden die maken dat een mens op een bepaalde manier met prikkels om gaat. Gedachten over zichzelf zoals ik doe nooit iets goed en ik moet aardig gevonden worden. Ook reacties op en gedachten over omgeving (zoals gezin of werk) kunnen allemaal veel effect hebben op de prikkels die binnenkomen en dat heeft natuurlijk effect op het AD(H)D gedrag.

Het blijkt dat veel volwassenen en kinderen die bekend zijn met klachten van ADHD of ADD hooggevoelig (hypersensitief) zijn.

 

 

 

Computer

Ik zie het AD(H)D gedrag als een symptoom, een resultaat van processen die zich in je hoofd afspelen en bepaald gedrag als resultaat hebben. Bewustwording van die processen in het hoofd maakt het makkelijker om andere keuzen te maken. Zie het als een computer waar teveel programma’s open staan: de computer wordt trager of loopt vast. Als je één of meerdere programma’s sluit, gaat hij weer veel beter werken.

Volwassenen en kinderen met AD(H)D kunnen veel baat hebben bij de methode die ik hanteer. Ik heb voor deze groep een speciaal programma dat bestaat uit ongeveer tien coaching sessies.

Binnen het programma dat ik gebruik is alles erop gericht de ADHD of ADD een steeds kleinere plek in het leven van het kind of de volwassene te geven, zodat het steeds beter gaat functioneren.

Het is mooi van cliënten te horen dat het elke keer lukt om tijdens een coachsessie een rustig hoofd te krijgen en……
wat een keer lukt kan vaker lukken.

Voor wie:

Voor volwassenen en kinderen met of zonder de diagnose AD(H)D.

Afspraken

Gesprekken kunnen thuis, op school, of in mijn praktijkruimte plaatsvinden. Er zitten voordelen aan het voeren van de gesprekken thuis omdat de ervaring opgedaan tijdens de coachsessie gemakkelijker weer in thuissituatie (of op school) op te roepen valt. Voor kinderen is een vreemde plek vaak meer spannend.

Ouders

Bij de coaching van kinderen zijn de ouders natuurlijk heel belangrijk. Afhankelijk van de leeftijd en wensen van kind en ouder zal ik overleggen wanneer ouders bij de sessie aanwezig zijn. Ouders zullen in ieder geval een deel van de tijd aanwezig zijn. Het is belangrijk dat ouders hun kind helpen de punten die aan de orde gekomen zijn tijdens de coachsessie terug laten komen in het dagelijks leven. Ik kan ook met leerkrachten contact opnemen.

Aanbod:

Afhankelijk van jouw persoonlijke wensen een op maat gemaakt coachtraject. Het gemiddelde aantal sessies zal rond de 10 liggen.